Aanvraagformulier

Bedrijfsnaam
Contactpersoon
Adres
Postcode
Plaats
Kamer van Koophandel (#)
E-mail adres
Aantal licenties
Type licenties
 
 


Het Technisch ABC is volledig vernieuwd! Neem snel een kijkje op www.technischabc.nl  

Let op: Uw licentie voor deze Technisch ABC is niet geldig voor het nieuwe Technisch ABC. Deze site zal binnenkort volledig worden vervangen door www.technischabc.nl  

Voorwoord

Woningborg NV is een zelfstandig schadeverzekeringsbedrijf dat gespecialiseerd is in het waarborgen van woningbouwgaranties.

Om bouwplannen en de daarmee samenhangende risico’s op een verantwoorde wijze te kunnen accepteren voor de toepassing van de Woningborg Garantie en waarborgregeling, worden de bouwplannen integraal door Woningborg beoordeeld, waarbij zowel naar de financiële-, de juridische- als technische risico’s wordt gekeken.

De technische bouwplantoetsers beoordelen onder andere tekeningen en verkoopdocumentatie. Zij toetsen onder andere aan het Bouwbesluit en signaleren technische risico’s die mogelijk kunnen leiden tot toekomstige klachten, Arbitrage procedures en daaruit voorkomende schade.

De klachtencoördinatoren kunnen u bijstaan bij de afhandeling van klachten van uw kopers. Ook kunt u, bij de klachtencoördinatoren, een schriftelijk verzoek indienen voor een bemiddeling of inspectie ter plaatse door de regio-inspecteurs. Tevens bezoeken de regio-inspecteurs steekproefsgewijs de in uitvoering zijnde werken. Daarbij wordt er gewezen op de 'direct zichtbare' strijdigheden ten aanzien van het Bouwbesluit en bouwtechnische gebreken. Indien mogelijk wordt één en ander besproken met de uitvoerder. Dit laatste geldt ook voor overige praktische aandachtspunten met betrekking tot de uitvoering.     

Wij wijzen u er op dat deze lijst ter informatie is opgesteld. Aan de inhoud kunnen op geen enkele manier aanspraken en/of rechten worden ontleend jegens Woningborg NV en/of haar medewerkers.