Aanvraagformulier

Bedrijfsnaam
Contactpersoon
Adres
Postcode
Plaats
Kamer van Koophandel (#)
E-mail adres
Aantal licenties
Type licenties
 
 


 

Voorwoord

Woningborg NV is een zelfstandig schadeverzekeringsbedrijf dat gespecialiseerd is in het waarborgen van woningbouwgaranties.

Om bouwplannen en de daarmee samenhangende risico’s op een verantwoorde wijze te kunnen accepteren voor de toepassing van de Woningborg Garantie en waarborgregeling, worden de bouwplannen integraal door Woningborg beoordeeld, waarbij zowel naar de financiële-, de juridische- als technische risico’s wordt gekeken.

De technische bouwplantoetsers beoordelen onder andere tekeningen en verkoopdocumentatie. Zij toetsen onder andere aan het Bouwbesluit en signaleren technische risico’s die mogelijk kunnen leiden tot toekomstige klachten, Arbitrage procedures en daaruit voorkomende schade.

De klachtencoördinatoren kunnen u bijstaan bij de afhandeling van klachten van uw kopers. Ook kunt u, bij de klachtencoördinatoren, een schriftelijk verzoek indienen voor een bemiddeling of inspectie ter plaatse door de regio-inspecteurs. Tevens bezoeken de regio-inspecteurs steekproefsgewijs de in uitvoering zijnde werken. Daarbij wordt er gewezen op de 'direct zichtbare' strijdigheden ten aanzien van het Bouwbesluit en bouwtechnische gebreken. Indien mogelijk wordt één en ander besproken met de uitvoerder. Dit laatste geldt ook voor overige praktische aandachtspunten met betrekking tot de uitvoering.     

Wij wijzen u er op dat deze lijst ter informatie is opgesteld. Aan de inhoud kunnen op geen enkele manier aanspraken en/of rechten worden ontleend jegens Woningborg NV en/of haar medewerkers.

 

Kosten

Alle bij Woningborg ingeschreven bouwondernemingen ontvangen een gratis licentie. Een extra licentie kost voor ingeschreven bouwondernemingen € 100,00 per jaar (01-01 tot en met 31-12), of zoveel twaalfde deel.

Voor overige partijen kost een licentie € 250,00 per jaar (01-01 tot en met 31-12), of zoveel twaalfde deel.

Na het invullen en versturen van het aanmeldformulier ontvangt u van Woningborg Advies B.V. een factuur. De licentie wordt pas actief na betaling van deze factuur.

Met een licentie kan één medewerker tegelijkertijd inloggen op www.technische-abc.nl.

Alle vermelde bedragen zijn exclusief BTW.